Namen in naloge

Namen Društva je združevanje, podpiranje aktivnih dejavnosti ter s tem vplivanje na predsodke do ljudi s težavami v duševnem zdravju ter do ljudi, ki imajo težave z uživanjem dovoljenih in nedovoljenih drog, ki ga dosega s tem, da:

–       sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se ukvarjajo s socialo, zdravstvom, izobraževanjem, kulturo, turizmom in obveščanjem, ne glede na to, ali se ukvarjajo s pridobitnimi ali nepridobitnimi dejavnostmi

–       z zbiranjem informacij in pridobivanjem novih znanj si prizadeva za visoko strokovno raven Društva

–       se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju Društva

–       osvešča in izobražuje uporabnike

–       seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja Društva

–       pomaga pri strokovnem izpopolnjevanju članov Društva in izmenjavo strokovnjakov doma in v tujini

–       se zavzema za sodelovanje z organizacijami in društvi civilne družbe, ki se ukvarjajo s preventivnimi in kurativnimi dejavnostmi na področju duševnega zdravja in uživanja prepovedanih drog in alkohola

–       organizira preventivne, izobraževalne in prostočasne dejavnosti za potrebe članov Društva in zunanjih uporabnikov

–       širšo in strokovno javnost obvešča o življenju in delu pomoči potrebnih, kot tudi o delu nevladnih organizacij.

Top

Lahko vam pomagamo. Pokličite nas +386 (0) 41 420 877

Pišite nam na: dzelva.eureka@siol.net