Naloge društva

 

–       organizacija in izvajanje pomoči mladim in njihovim staršem ter drugim odraslim v Društvu in izven njega

–       organizacija preventivnih predavanj in okroglih miz

–       razvijanje programov za uporabnike in organizacija lastnih promocijskih prireditev in promocijskih prireditev drugih nevladnih organizacij

–       zbiranje informacij po terenu in pridobivanje novih znanj

–       osveščanje in izobraževanje uporabnikov ter zainteresirane javnosti

–       organiziranje različnih aktivnosti z namenom preseganja stigmatiziranosti

–       povezovanje s skupinami in organizacijami, ki imajo podobne cilje

–       pomoč pri organizaciji skupin za samopomoč ljudi s težavami v duševnem zdravju, njihovih svojcev in uporabnikov nedovoljenih drog

–       organizacija in izvajanje terenskega dela z uživalci drog in socialno ogroženimi

–       psihosocialna pomoč pri zaposlovanju ljudi s težavami v duševnem zdravju in uporabnikov nedovoljenih drog

–       organizacija delavnic za razvoj socialnih in ročnih spretnosti

–       kulturno umetniške dejavnosti

–       pomoč starejšim občanom

–       očiščevalne akcije v sodelovanju z Občinami, Zavodom za zaposlovanje, komunalnimi službami in ostalimi koncesionarji

–       sodelovanje z vsemi, ki sodelujejo v procesu psihosocialne rehabilitacije uporabnikov

–       predavanja in svetovanje za starše

–       zagovorništvo

–       pomoč bivšim uporabnikom pri vrniti v domače okolje

–       dejavnost domov za rehabilitacijo zasvojencev z drogami (brez zdravljenja).

 

Društvo lahko opravlja tudi pridobitne dejavnosti, kot so:

– sestavljanje in prodaja različnih izdelkov za naročnike, kot tudi izdelkov, narejenih na

delavnicah lastne delovne terapije

– organizacija in izvajanje preventivnih programov in predavanj o nevarnostih zasvojenosti

– založniška dejavnost

– organizacija in izvajanje prostočasnih aktivnosti na področju celotne države

– organizacija in izvajanje kulturnih in turističnih prireditev

– organizacija in izvajanje informativne dejavnosti za lastne potrebe in potrebe drugih nevladnih organizacij preko sredstev javnega obveščanja v svoji, skupni ali tuji lasti

Top

Lahko vam pomagamo. Pokličite nas +386 (0) 41 420 877

Pišite nam na: dzelva.eureka@siol.net