• ŽELVA

    ŽELVA

    Druženje z ljudmi, ki vam bodo znali prisluhniti in svetovati!

  • ŽELVA

    ŽELVA

    Možnost koordiniranja kreativnega preživljanja prostega časa (špotne aktivnosti)

NAŠI DONATORJI

donatorji

 

 

zelva-vhod-2-mali zelva-dnevni-prostor-222 zelva-dvorisce-11

ZAKAJ ŽELVA

Vas zanima?

Povedati vsem, da se pod trdnim in navidezno brezbrižnim oklepom skriva individuum – nekdo, ki želi, da mu prisluhnemo.

CILJNA SKUPINA

Uporabniki, ki jim je program namenjen

– Mladostniki in odrasli, ki uživajo droge (Eksperimentatorji, rekreativni uživalci, redni uživalci …)
– svojci mladostnikov
– vsi, ki jih problem zasvojenosti skrbi

DELO V SKUPNOSTI

Namen skupnosti

– Predstavitev javnosti s ciljem spremeniti odnos do zasvojenosti (razstave, bilteni, …)
– ugotavljanje potreb v skupnosti
– sodelovanje z različnimi institucijami v sklopu organiziranih srečanj na temo zasvojenosti

DELO V SKUPINI

Namen dela

– Srečanja v vozilu (informiranje, svetovanje)
– informiranje za svojce
– svetovalno delo z družino (stacionirana lokacija)

DELO S POSAMEZNIKOM

in svojci

– Individualna pomoč – spremljanje in svetovanje (mladostniku in svojcem)

NAMEN SREČANJ

v terenskem vozilu

– oblika pomoči, ki ni težko dosegljiva, ker vstopni pogoj ni abstinenca
– druženje z ljudmi, ki vam bodo znali prisluhniti in svetovati
– možnost koordiniranja kreativnega preživljanja prostega časa (športne aktivnosti …)
– možnost koriščrnja toplega obroka
– pomoč pri osnovni orientaciji v težavah
– seznanitev z različnimi možnostmi zdravljenja
– seznanitev svojcev s problematiko zasvojenosti in možnostjo pomoči

JAVNA KUHINJA

je namenjena uporabnikom zavetišča za brezdomce

Javna razdelilna kuhinja je namenjena uporabnikom zavetišča za brezdomce in socialno ogroženim občankam in občanom. Nahaja se v prostorih društva na Šlandrovem trgu. Kuhinjo so iz nekdanje garaže s pomočjo donatorjev preuredili uporabniki storitev društva. Javno razdelilno kuhinjo je v sodelovanju z žalskim centrom za socialno delo in humanitarnimi organizacijami uredila Občina Žalec.

 

 

Lahko vam pomagamo. Pokličite nas +386 (0) 41 420 877

Pišite nam na: dzelva.eureka@siol.net